Introducing Itchi

Skärmavbild 2017-08-21 kl. 13.03.16.png

(SVE)

Itchi är Sveriges första digitala matchnings- och uppföljningsverktyg för sponsorer och rättigheter som mäter vilka associationer svenskarna gör med olika förbund, ligor, lag, festivaler, välgörenhetsorganisationer och varumärken. Verktyget vilar på 4000 intervjuer, och över en miljon datapunkter utgör underlaget som visualiserar varumärkens olika styrkor och svagheter baserat på allmänhetens associationer. Dataunderlaget uppdateras årligen och fungerar som ett neutralt ingångsvärde i diskussioner mellan en sponsor och en rättighet. Sveriges 100 största rättigheter och 160 varumärken återfinns i verktyget som lanseras idag. Besök itchi här: www.itchi.co

(ENG)

Itchi is Sweden's first digital matching tool for sponsors and right holders measuring the public's associations with leagues, teams, festivals, charities and brands. The tool rests on over 4 000 interviews and one million data points forms the basis which visualizes brands' strengths and weaknesses. All based on the opinion of the Swedish public. The data is updated annually and works as a neutral starting point for discussions between sponsors and right holders. Sweden's 100 largest right holders and 160 brands are found in the tool which is being launched today. Visit itchi here: www.itchi.co