Sponsring – kanalen där svenskarna är positiva till annonsörer

Pack Train - svenskar är positiva till sponsring

Vi har genomfört en nationell undersökning som visar att svenskar mellan 25–50 år är positivt inställda till sponsorer inom idrott och kultur. Samma undersökning visar även att reklamtröttheten i Sverige är fortsatt hög – endast en av fyra 25–50 åringar tittar på Tv-reklam. Resten byter kanal eller gör något helt annat.

Vi tror att sponsring handlar om att man möter människor på deras premisser och att sponsorer sällan stör upplevelsen på det sätt en reklampaus stör en film eller ett TV-program. En stor fördel med sponsring är att publiken redan är på en plats eller på en plattform som man valt att engagera sig i.

Investeringarna ökar men reklamtröttheten består
Att svenskarna väljer bort tv-reklamen är vida känt. Flera rapporter har även visat att adblock-användandet har ökat de senaste året – samtidigt som IRM rapporterar att digitala medier förväntas stå för 45 procent av medieinvesteringarna under 2016. Pack Trains undersökning visar däremot att det finns en kanal där publiken inte är negativt inställd till annonsörer – 8 av 10 är positivt inställda till sponsorer inom idrott och kultur.

7 av 10 anser att sponsorer är socialt ansvarstagande och varannan person skulle välja ett varumärke som sponsrar, som är likvärdigt med ett annat, framför ett som inte sponsrar. 

Om annonsörerna aktiverade sina sponsorskap bättre och dessutom kopplade sina aktiveringar närmare sina sponsoråtaganden skulle köpintentionerna, och varumärkespreferensen, med största sannolikhet öka eftersom man i grunden är positivt inställd till sponsorer – tror vi. Det kräver dock att man som sponsor matchar sina värderingar med rättigheten och att man aktiverar på ett smart sätt.

Resultat och fakta från undersökningen
Undersökningen genomfördes via onlinepanel, av SSI, i februari 2016. 1000 personer mellan 25-50 år deltog i undersökningen och deltagarna följer en riksrepresentativ fördelning med hänsyn till ålder, kön och region.

Tittar du på reklamfinansierad TV?
Ja, 80 %
Nej, 20 % 

Vad gör normalt sett under reklampauserna (av de som tittar på reklamfinansierad TV)?*

Topp fyra:

Surfar på mobilen/surfplattan 55 %
Går på toaletten, 50 %
Byter kanal, 42 %
Tittar på reklamen, 33 %

*flersvarsalternativ

Publik och tv-tittare får ett positivt intryck av företag som sponsrar idrott eller kultur

Håller helt med, 7 %
Håller med, 29 %
Håller delvis med, 43 %
Håller inte alls med, 12 %
Vet ej/vill ej ange, 9 %

Sponsring är avgörande för framgångsrik professionell idrott och kultur

Håller helt med, 7 %
Håller med, 29 %
Håller delvis med, 43 %
Håller inte alls med, 12 %
Vet ej/vill ej ange, 9 %

Företag som sponsrar visar att de är socialt ansvarstagande

Håller helt med, 15 %
Håller med, 35 %
Håller delvis med, 30 %
Håller inte alls med, 10 %
Vet ej/vill ej ange, 9 %

Om jag måste välja mellan två likvärdiga produkter/tjänster väljer jag hellre produkter/tjänster från ett företag jag sett i ett sponsringssammanhang

Håller helt med, 4 %
Håller med, 15 %
Håller delvis med, 33 %
Håller inte alls med, 32 %
Vet ej/vill ej ange, 16 %