Pack Train inleder samarbete med Kompisligan

Pack Train samarbete med Kompisligan

Kompisligan blir det nya namnet på barn- och ungdomsfotbollsmatcher i Sverige när distriktsförbunden går samman i en gränsöverskridande satsning. Vi har fått uppdraget att lansera Kompisligan och skall hjälpa organisationen i sponsrings- och pr-frågor framöver.

Barn och ungdomar, mellan 6 och 19 år, som spelar fotboll kommer att spela i Kompisligan från och med säsongsstarten 2016. Kompisligan är även ett socialt projekt som syftar lika mycket till integration, gemenskap och värderingar som om själva spelet på planen. På www.kompisligan.se samlas resultat och redaktionellt material, både användargenererat och producerat av en redaktion. Kompisligan är således en helt ny mötesplats, både fysisk och digital, för aktiva och engagerade. Initiativet stöttas av Svenska Fotbollförbundet.