Sponsring i sverige 2017

 

I årets rapport har vi tittat närmare på framgångsfaktorerna för bra sponsring. Från undersökningen, som bygger på data från 60 rättigheter och 50 sponsorer som omsätter minst 1 miljard kronor, kan vi se några tydliga spår. Ett lyckat samarbete måste ha ett tydligt syfte och mål, sponsorskapet måste vara kommunikativt och samspelet mellan en rättighet och en sponsor måste bli bättre. Precis som att aktiveringarna måste bli bättre och sist men inte minst är ett långsiktigt tänk avgörande för framgångsrika partnerskap. 

Detta är lättare sagt än gjort. Minst sagt. För när sponsorerna får svara på vad som är avgörande för samarbetets framgång säger 66 % att tydliga syften är helt avgörande, men bara 28 % uppger att deras partnerskap har just tydliga syften. Över hälften av sponsorerna säger att en klar koppling mellan samarbetet och företagets övergripande marknadsstrategi är avgörande, men bara var fjärde sponsor har kopplat sitt samarbete till den övergripande marknadsstrategin. 

Men det som sticker ut mest är när 4 av 10 sponsorer säger att det är helt avgörande att samarbetet är kommunikativt, men bara 3 % medger att deras sponsorskap är kommunikativt. 

Vi tror att allt hänger ihop. Definierar man syftet, sätter upp mätbara mål och integrerar sponsringen i den övriga marknadsstrategin kommer man kunna hitta kommunikativa initiativ, som dels bygger varumärket och dels bidrar till ökad försäljning. 

Här har även rättigheterna en roll att spela. De behöver hjälpa sina sponsorer med målsättningarna, se till att relationen med partnern inte tar slut vid signeringen av avtalet och framförallt måste rättigheterna börja se sig själva som ett mediehus snarare än en stortavla. De måste alltså se över sin paketering och erbjuda något mer än exponering och hospitality. 

I summeringen kommer vi lyfta fyra konkreta råd till både sponsorer och rättigheter på hur man skapar framgångsrika – och moderna – partnerskap. 

Trevlig läsning!